Info Luncavita

Atractii turistice din judetul Tulcea

Atractii turistice din judetul Tulcea

Atracții turistice din județul Luncavița

Atracții turistice din județul Luncavița

Atracții turistice din județul Luncavița

Aşezarea geografică. Judeţul Tulcea este situat în extremitatea de E-SE a României, în partea central-nordică a Dobrogei, la gurile Dunării, cu ieşire la Marea Neagră (în E), la graniţa cu Republica Moldova şi Ucraina (în N), limitat de judeţele Galaţi (NV), Brăila (V) şi Constanţa (S), la intersecţia paralelei de 45° latitudine N cu meridianul de 29° longitudine E.

Situat în partea de sud-est a României, judeţul Tulcea, al patrulea ca mărime între judeţele ţării, ocupă jumătatea nordică a provinciei istorice Dobrogea, a cărui însemnătate vine din aşezarea lui la gurile Dunării si ieşirea la mare.

Denumirea de Tulcea este găsită ca fiind în izvoarele vechi dub denumirea greacă de Aegyssus (sec. VIII î. Chr.) şi vine de la numele aceluia care a întemeiat vechea cetate pe locul actualului oraş, Caspius Aegyssos. După nenumărate studii în ceea ce priveşte denimirea actuală, Tulcea provine după unele ipoteze de la “Tul” sau “Tuchla” ceea ce înseamnă olană, cărămidă şi “cea-chea” care înseamna pământ.


Suprafaţa: este de 8499 km2, reprezentând 3,56% din suprafaţa ţării (238391 km2). Judeţul cuprinde 50 unităţi administrativ-teritoriale, din care: municipiul Tulcea, 4 oraşe şi 45 de comune. Datorită întinderilor de apă judeţul Tulcea are cea mai mică densitate, 29,81 locuitori / km2, de trei ori mai mică decât cea naţională.

Pe teritoriul judeţului convieţuiesc în armonie, de secole, circa 17 etnii ale căror obiceiuri şi credinţe au fost integrate în viaţa culturală şi spirituală a regiunii. Din datele statistice, rezultă ca 90% din populaţie este română şi 10% de alta etni, cele mai numeroase grupuri etnice fiind reprezentate de ruşi, lipoveni, ucraineni, turci, tătari, italieni, armeni, unguri, germani, romi, evrei, greci s.a.

Numeroase infiltraţii străine au rămas limitate numeric faţă de populaţia românească. Un rol important în procesul de populare l-au avut aşezările-cetăţi greceşti de la mare (Histria, Callatis, Tomis), cu care populaţia autohtonă a întreţinut relaţii bune, îndeosebi comerciale.


Judeţul Tulcea este prin excelenţă o zonă turistică


Frumuseţea şi diversitatea peisajului cu Delta Dunării ca pilon principal, Parcul National Muntii Macinului, Dunărea și Lunca Dunării, Marea Neagră, podișuri, câmpii, litoral la mare, bogăţia şi varietatea etnic culturală sau a vestigiilor arheologice şi a monumentelor istorice dau unicitate judeţului.


Rute turistice sunt spre Greci, Luncavița, Niculițel, Babadag, regiunea fiind cunoscută pentru peisajele pitorești, însă cele mai importante rute turistice rămân cele din zona de Delta, regat al apelor și al insulelor plutitoare, un adevărat paradis al pescarilor și vânătorilor, paradisul păsărilor și al al florei formând un peisaj unic.


Forme de turism care se pot practicaî n județului Tulcea:
Turism deltaic, turism pentru recreere, turism ecumenic, turism de cunoaștere și cercetare, turism cu temă stiințifică, turism cultural folcloric, cicloturism, astroturism, acvaturism.


Obiectivele turistice din judetul Luncavita se pot clasifica în:


a. Obiective turistice date de mediul înconjurător:
Biosfera Delta Dunării, Parcu Național Munții Măcinului, Lunca Dunării cu nenumărate lacuri.
b. Obiective turistice de natură antropogenă:
Fortăreaţa medievală de la Enisala, Situl arheologic Orgame-Argamum – Jurilovca, Fortificaţia romană Babadag, Cetatea Noviodunum – Isaccea, Cetatea romano-bizantină Dinogeţia – Garvăn, Cetatea Troesmis – Turcoaia, Cetatea Arrubium - Măcin .
c. Obiective turistice de cult:
Mănăstirea „Celic Dére”, Mănăstirea „Cocoş”, Mănăstirea „Saon”, Geamia Isaccea, Geamia Măcin, Geamia Babadag, Bazilica Paleocreștină Niculițel cu moaștele Sfinților Martiri (Zotik, Atal, Camasie, Filip), Mănăstirea Valea Teilor, Mănăstirea Vovidenia – Slava Rusă, Mănăstirea Uspenia – Slava Rusă, Mănăstirea Stipoc (Schitul Sfantul Atanasie) – Mila 23/Chilia, Mănăstirea Cerbu – Ciucurova/Atmagea, Mănăstirea Măcin, Mănstirea Dinogeția – Garvăn.
d. Obiective turistice cu funcţii de cultură:
Institutul de Cercetări Eco-Muzeale: Grupează 4 muzee (Muzeul de Artă Populară şi Etnografie, Muzeul de Istorie şi Arheologie, Muzeul de Artă, Centrul Muzeal Eco-Turistic Delta Dunării) şi 11 obiective muzeale sau de cercetare în teritoriul judetului (Casa Avramide, Casa Memorială Panait Cerna – Cerna, Muzeul Satului Dobrogean – Enisala, Muzeul de Artă Orientală – Babadag, Centrul de Cercetare şi Documentare Celic Dere, cetăţile Argamum, Halmyris, Noviodunum, Muzeul istoric și cultural din cadrul Liceului Luncavița, etc.).


Muzeul de Istorie: conservă un bogat patrimoniu arheologic - aproape 90.000 de piese arheologice, epigrafice, podoabe, obiecte paleocreştine şi creştine, numismatică.


Muzeul de artă: deține o colecţie de 927 de lucrări de pictură, o colecţie de sculptură, icoane, grafică, plăci de gravură, o colecţie de artă decorativă şi artă decorativa orientală.


Muzeul de Etnografie: Expoziţia permanentă având ca tematică tradiţională.


Alte monumente istorice: monumentul independenței Tulcea, cetatea Proslavita , cetatea Ibida, cetatea Milanu Luncavița, Șantierul Arheologic Cetățuia Luncavița, Cişmeaua Kalaigi (Babadag), Farul vechi (Genovez) din Sulina, cimitirul Sulina, Cimitirul turceasc Hamcearca, Mausoleul lui Sari Saltak.


Merită a fi menţionată şi Podgoria Sarica-Niculiţel, podgorie de clasă renumită la nivel național și internațional, Pădurea Letea, Lacul Somova-Parcheș, Rezervația Valea Fagilor, Observatorul astronomic de vară Luncavița ori datinile și obiceiurile date de etniile ce convețuiesc în județ.


Surse Info/foto:

www.comunaluncavita.ro
www.citulcea.ro
www.icemtl.ro
www.parcmacin.ro
www.directbooking.ro
www.info-delta.ro
www.turismland.ro
www.wikipedia.org| ID: 13 |
Afișeazăharta

....