Info Luncavita - comuna Luncavita judet Tulcea
Mai departe ...
Ocupatii, Meserii, Profesii liberale

APICULTURĂ PISCICULTURĂ AGRICULTURĂ MEȘTEȘUGURI
POMICULTURĂ VITICULTURĂ FORESTIER

Mai multe despre ocupațiile comunității

Nou!
ONCEANU S. NICOLAE va ofera produse din lemn, fabricarea articolelor din plută, paie si din alte materiale vegetale împletite

PFA ONCEANU S. NICOLAE vă oferă spre vânzare ROGOJINI, care pot fi folosite atât pentru izolație cât si pentru decorarea rustică a spațiului interior sau exterior. Precizam că deținem produse pe stoc, dar confecționăm si la comandă in funcție de preferințele si necesitățile clienților. Producem și alte produse din papură.

Detalii aici

Comuna Luncavita
Comuna Luncavita

Ultimele informatii din Comuna Luncavita

Comuna LuncavitaGata! Vom avea gaze naturale in comuna Luncavita

UAT Luncavita anunță lansarea proiectului cu titlul “Înfiinţarea distribuţiei de gaze naturale în comuna Luncavita.

In urma unor investitii si finantari considerabile de aproximativ 3.5 milioane de euro, aparatul primarului prin reprezentantul sau, dl Iorga Aurel, a reusit pana la momentul actual sa intreprinda masurile necesare pentru facilitarea existentei gazelor naturale pentru cetatenii comunei Luncavita.

Consilierii locali din Luncaviţa au aprobat inca din decembrie 2022, înfiinţarea serviciului de distribuţie a gazelor naturale, iar primarul comunei, Aurel Iorga, speră ca în anul 2024 tulcenii din cele două sate ale comunei să fie racordaţi la reţeaua de utilităţi (Luncavita si Rachelu).

Inca din Decembrie 2022, Primarul Aurel Iorga a declarat, pentru AGERPRES, că proiectul privind înfiinţarea reţelei de gaze naturale în comună il incepuse în urmă cu doi ani si acesta si-a exprimat speranţa că proiectul se va finaliza în anul 2024.
"Cred că într-un an şi jumătate vom avea gaze. Avem 1.300 de cereri şi cu siguranţa 1.000 de gospodării se vor racorda. În comună sunt circa 2.100 de gospodării", a mai spus primarul Aurel Iorga.
Sursa: Agerpress

Guvernul României a emis Ordonanța de Urgență privind instituirea unor măsuri pentru derularea Programului Naţional de Investiţii ”Anghel Saligny”, prin care proiectele de alimentare și extindere a rețelelor de gaze naturale propuse la finanțare de unitățile administrativ-teritoriale prin Programul Operaţional Infrastructură Mare (POIM) sunt preluate în Programul Naţional de Investiţii (PNI) ”Anghel Saligny”, program care a facilitat finantarea acestui proiect in comuna Luncavita.

Reţeaua de distribuţie a gazelor naturale din comuna Luncaviţa va avea o lungime totală de circa 34 de kilometri, va acoperi satele Luncaviţa şi Rachelu şi va fi legată de reţeaua care uneşte comuna gălăţeană Şendreni de staţia de distribuţie din
Citeste mai mult [...]

Publicat la 17 Octombrie 2023


Invitație la acțiunea de animare GAL Dobrogea de Nord Tulcea

GAL Dobrogea de Nord Tulcea o va desfășura la comuna Luncavița în data de 19.10.2023 la sediul sediul Centrului de Informare Turistică o acțiune organizată pentru scrierea și depunerea viitoarei Strategii de Dezvoltare Locală.

Invitam ca la acțiunile de animare să participe toate persoanele interesate de fondurile europene nerambursabile ce vor fi gestionate de Gal Dobrogea de Nord Tulcea în viitoarea strategie de dezvoltare locală 2023-2027.


Citeste mai mult [...]

Publicat la 17 Octombrie 2023


ANUNȚ PUBLIC

În conformitate cu art.7 alin.(2) din Legea nr.52/2003 privind transparența decizională în
administrația publică, primarul comunei Luncavița aduce la cunoștință publică un proiect de
hotărâre, care a fost inițiat și urmează a fi supus dezbaterii și aprobării Consiliului Local
al comunei Luncavița:

Proiect de hotărâre privind aprobarea concesionării prin licitație publică a unui teren intravilan în
suprafață de 20.000 mp, înscris în Cartea Funciară nr 41686, T 13, P 125 a comunei Luncavița,
județul Tulcea, în vederea construirii unei hale depozitare cereale

- Referatul de aprobare al proiectului hotărârii
- Referatul de specialitate
- Documentația de atribuire
- Raport de evaluare

Procedura de dezbatere: 30 de zile lucrătoare, termen 23.11.2023


În conformitate cu prevederile art.7, alin.(4) din Legea nr.52/2003 republicată, persoanele
fizice sau persoanele juridice interesate pot depune în scris propuneri, sugestii sau opinii cu privire
la proiectul hotărârii susmenționat al cărui conținut îl prezentăm la secretarul comunei, în termen
de 10 zile calendaristice.

Proiectul de hotărâre se poate obține în copie, pe bază de ceerere depusă la registratura primăriei
comunei Luncavița și se poate consulta pe site-ul www.comunaluncavița.ro, secțiunea Monitorul
Oficial precum și la sediul primăriei Comunei Luncavița.

Propunerile, sugestiile, opiniile privin proiectul de hotărâre se vor transmite:
- pe mail-ul oficial al comunei, primarialuncavita@yahoo.com
- prin poștă la adrea Primăria Luncavița, str. Valea Fagilor, nr.101, comuna Luncavița,
județul Tulcea
- la registratura primăriei Comunei Luncavița

Primarul comunei Luncavița,
Aurel IORGA

Citeste mai mult [...]

Publicat la 16 Octombrie 2023


Ecosistem digital interconectat și integrat în cadrul ITI Tulcea – UAT Luncavița

Stadiul implementării proiectului
„Ecosistem digital interconectat și integrat în cadrul ITI Tulcea –
UAT Luncavița“

In urma implementării cu succes a sistemului informatic pentru optimizarea procedurilor si
fluxurilor de lucru,informam cetăţenii cu privire la operaţionalizarea platformei
https://www.conectx.net.

Proiectul de digitalizare a relaţiei dintre diversele servicii ale Primăriei dar si in relaţia cu
cetăţenii, va da posibilitatea ca prin intermediul unui singur click sa poată fi accesate datele si
informaţiile necesare.

In acest sens, vorbim despre accesarea platformei https://www.conectx.net care este disponibila atât de pe computerul personal de acasă, de pe tableta sau de pe telefonul mobil.

Aplicaţia se adresează atât cetăţenilor ,,persoane fizice sau juridice’’, funcţionarilor, cat si
înregistrării si arhivarii electronice a documentelor.

Din aceasta platforma pot fi accesate formularele electronice de tipul declaraţiilor sau cererilor
tipizate, care simplifica mult accesul locuitorilor către serviciile publice ale autorităţii locale si
implicit, pentru obţinerea unui răspuns la cel mai scurt timp posibil.

Ce trebuie sa faceţi?
Nimic mai simplu, fie ca sunteţi persoana fizica sau juridica, de pe site-ul Primăriei, accesaţi link-ul
https://www.conectx.net

Crearea unui cont se face in câţiva paşi simpli. Odată ce va creaţi un cont de utilizator, aveţi acces
permanent pentru solicitarea certificatelor fiscale, depunerea declaraţiilor fiscale, gestionare
contracte, etc.

De asemenea se face precizarea ca, in cazul in care nu se doreşte sau nu exista
posibilitatea accesării platformei digitale, va funcţiona la fel ca si pana acum, la ghişeu.

Aurel Iorga, primarul comunei Luncavița
Proiect cofinanțat din Fondul Social European prin
Programul Operațional Capacitate Administrativă 2014-2020!
Citeste mai mult [...]

Publicat la 07 August 2023


Organizare eveniment cu specific pescăresc – Sărbătoarea teilor la Luncavița
Sărbătoarea teilor la Luncavița, reprezinta un eveniment cultural de promovare a tradițiilor și obiceiulrilor locale, eveniment ce are la bază specificitățile comunității Luncavița, în zona FLAG.
Sărbătoarea teilor cu denumire tradițională căci se organizează odata cu înflorirea teilor, la finalul lunii iunie, însumează în stil festiv întreaga activitate de peste an a luncăvițeanului.

În cadrul aceste sărbători sunt organizate în mod curent, programe artistice de copii din diferite ansambluri populare ori cercuri de chitara cu copii din Luncavița și localitățile riverane, programe artistice si concerte ale unor artiști consacrați, au loc acordari de distincții pentru diferite activități culturale educaționale sau altele de însemnătate deosebită, concursuri cu prezentări culinare din produse de la producători locali precum pește, brânzeturi, cărnuri, miere de albine și alte produse apicole.

Prin proiect se dorește organizarea sărbătorii cu specific pescăresc de nivel mult mai mare cu manifestare artistică cu caracter festiv denumită eveniment cu specific pescăresc – SĂRBĂTOAREA TEILOR LA LUNCAVIȚA.

Programul festiv al evenimentului cu specific pescaresc – Sărbătoarea teilor Luncavița se va desfășura pe parcursul unei singure zi la finalul lunii iunie sau inceputul lunii iulie


Proiect: Organizare eveniment cu specific pescăresc – Sărbătoarea teilor la Luncavița

PROIECT FINANȚAT DIN FONDURI EUROPENE
Beneficiar: COMUNA LUNCAVIȚA
Prioritatea Uniunii: Nr. 4: Creșterea gradului de ocupare a forței de muncă și sporirea coeziunii teritoriale
Măsura: Nr. III.3 - POPAM 2014 - 2020: Punerea în aplicare a strategiilor de dezvoltare locală plasate sub responsabilitatea comunității - Promovarea bunastarii sociale, a inovarii si a patrimoniului cultural al zonei
Titlul proiectului: ”Organizare eveniment cu specific pescăresc – Sărbătoarea teilor la Luncavița”

Citeste mai mult [...]

Publicat la 23 Iunie 2023


25-26 Aprilie - tratamente cu insecticide la culturile de orz si rapita

Prin prezenta va facem cunoscut ca in dimineata zilelor de 25 si 26 aprilie 2023, vom efectua tratamente cu insecticide (Mospilan 20SC si Mavrik 2F) la culturile de orz si rapita care se afla in:

- incinta Indiguita IC Bratianu - Isaccea, pe raza comunei Vacareni, jud. Tulcea in, blocurile fizice 872, 2699, 35, 40, 71.

Pe aceasta cale instiintam crescatorii de albine care au stupi pe raza respectiva sa isi ia masurile adecvate de aceasta operatiune.


Descărcați Instiintarea Oficiala.


Citeste mai mult [...]

Publicat la 24 Aprilie 2023


ANUNȚ pentru ocuparea pozitiei de Director General in cadrul SC Utilitati Publice Luncavita SRL


ANUNȚ
Privind selecția pentru postul de DIRECTOR GENERAL al
S.C. UTILITĂȚI PUBLICE LUNCAVIȚA S.R.L. (1 poziție)
conform OUG 109/2011 cu modificările și completările ulterioareS.C. UTILITĂȚI PUBLICE LUNCAVIȚA S.R.L., jud. Tulcea, organizează concurs de selecţie pentru postul de director general, cu mandat de maxim 4 ani. Recrutarea și selecția candidaților este realizată de către SERVICII HR 3 START S.R.L., în calitate de expert independent.

Procedura de selecţie cuprinde următoarele etape succesive:
- Etapa I – selecţia dosarelor candidaților
- Etapa a II-a – interviu pentru candidaţii declaraţi “admişi” după etapa I

Condiții obligatorii de calificare
1. Studii superioare finalizate cu diploma de licență sau echivalentă;
2. Experienţă de minim 1 an în consultanță în management sau în activitatea de conducere a unor întreprinderi publice ori societăți din sectorul privat;
3. Experiență profesională de cel puțin 5 ani;
4. Cunoașterea limbii române: scris, citit, vorbit.

Condiții care constituie avantaj
1. Experienta de guvernanța corporativă;
2. Experienţă în derularea programelor de responsabilitate socială și de mediu;
3. Cunoașterea limbii române și cel puțin a unei limbi de circulație internațională.

Criterii eliminatorii
1. Înscrieri în cazierul judiciar și fiscal;
2. Demiterea din funcțiile deținute conform legislației în vigoare (din domeniul public sau privat).


Dosarul de participare va conține în mod obligatoriu:
1. Curriculum Vitae – model european conf. H.G. nr. 1021/2004;
2. Copie act de identitate;
3. Copie documente care atestă pregătirea profesională;
4. Documente care atestă experiența în administrarea/managementul societăților comerciale/regiilor autonome, al altor entități din sectorul public sau privat (Carte de muncă sau Adeverință, după caz);
5. Cazier judiciar;
6. Cazier fiscal;
7. Adeverință care să
Citeste mai mult [...]

Publicat la 28 Martie 2023


Atentie actiuni de evaluare a speciilor de animale strict protejate

Prin prezenta va aducem la cunostinta ca in perioada aprilie - mai 2023 se vor desfasura
actiunile de evaluare a speciilor de animale strict protejate, respectiv pisica salbatica, la
nivelul judetului Tulcea, sezonul de primivara.

Gestionarii fondurilor de vanatoare au realizat programarea actiunilor de evaluare a
speciilor strict protejate pe fondurile de vanatoare administrate de acestia, pe care o
regasiti publicata, impreuna cu metodologia completa pentru evaluare, pe site-ul ApM
Tulcea.
http://apmtl,anpm.ro, Domeniul BIODIVERSITATE - Informatii
biodiversitate - Evaluarea speciilor de animale stric protejate pentru anul 2023.

Prin prezenta punem in vedere proprietarilor si utilizatorilor de terenuri programul acestor actiuni.
Citeste mai mult [...]

Publicat la 28 Martie 2023


ISU Tulcea - Anunt Sanctiuni Incendieri

An de an, în această perioadă, pompierii tulceni se confruntă cu un număr mare de incendii provocate de acțiunile de ardere a vegetației uscate, desfășurate de cetățeni în scopul pregătirii terenurilor pentru lucrările agricole de primăvară.

De cele mai multe ori, aceste arderi necontrolate se produc în proximitatea gospodăriilor ori chiar în curțile cetățenilor, iar flăcările se extind cu ușurință la anexe gospodărești, grajduri și chiar locuințe.

Un exemplu elocvent este misiunea pe care au avut-o salvatorii din cadrul Detașamentului de Pompieri Tulcea în dimineața zilei de sâmbătă, 11 martie 2023, când în urma incendierii resturilor vegetale dintr-o curte din municipiul Tulcea, focul s-a extins cu repeziciune și la o anexă gospodărească.

Din fericire, de această dată, în urma focului s-au înregistrat doar pagube materiale dar sunt situații în care aceste incendii sunt soldate cu pierderi de vieți omenești.

Exemplele pot continua, însă cel mai important este să fim responsabili și să ne gândim la siguranța noastră, a familiei noastre și a mediului înconjurător.

Arderea nu este o soluție! Există servicii de toaletare și curățare a terenurilor, cu ajutorul utilajelor și a echipelor specializate.

Numai împreună putem stopa acest fenomen care ia amploare de la an la an.

Reamintim faptul că arderea vegetației uscate și a resturilor menajere este STRICT INTERZISĂ, dacă nu se impune în cazul prevenirii răspândirii unor boli sau dăunători specifici, fiind sancționată prin lege!


Citeste mai mult [...]

Publicat la 22 Martie 2023


ANUNȚ pentru ocuparea funcției publice de conducere vacantă de secretar general gradul I - 2023

În temeiul art.618, alin. 2,3,5,6 si alin.7 din O.U.G. nr.57/2019 privind Codul Administrativ coroborat cu art.29-30 din H.G. nr.611/2008 pentru aprobarea normelor privind organizarea si dezvoltarea carierei funcționarilor publici ,cu modificările și completările ulterioare si a articolului unic alin. (1), lit. „b” si alin. (2), lit. „a” din O.U.G. nr. 80/2022 - privind reglementarea unor măsuri în domeniul ocupării posturilor în sectorul bugetar , U.A.T. comuna Luncavița organizează concurs de promovare pentru ocuparea funcției publice de conducere vacantă de secretar general , gradul I, din cadrul Primăriei comunei Luncavița, județul Tulcea, durata timpului de lucru 8h/zi , respectiv 40 ore/săptămână, perioadă nedeterminată.

Concursul va avea loc la sediul Primăriei comunei Luncavița, str.Valea Fagilor, nr. 101, județul Tulcea.

Publicarea anunțului de concurs se va asigura începând cu data de 14.03.2023 pe site-ul Primăriei comunei Luncavița și pe site-ul Agenției Naționale a Funcționarilor Publici București.
Condiții de desfășurare a concursului :
- Dosarele candidaților se depun la sediul Primăriei comunei Luncavița, începând cu data de 14.03.2023 pana la data de 03.04.2023(ora 16:30)
- Selecția dosarelor se va face în maxim 5 zile lucrătoare de la data expirării termenului de depunere a dosarelor.
- Proba scrisă va avea loc în data de 13.04.2023, ora 10.00 ;
- Interviul se va desfășura în maxim 5 zile lucrătoare de la data susținerii probei scrise .

Condiții specifice de participare:
- studii universitare de licență absolvite cu diploma de licență sau echivalentă, în specialitate juridică, administrativă sau științe politice;
- să fie absolvenți cu diplomă a studiilor universitare de master în domeniul administrației publice, management sau în specialitatea studiilor necesare ocupării funcției publice sau cu diplomă echivalentă conform prevederilor art.153 al
Citeste mai mult [...]

Publicat la 14 Martie 2023


Anunt important 1 Martie 2023 Miercurea alarmelor

In data de 1 Martie 2023, in intervalul orar 10.00 - 11.00, se va desfasura antrenamentul / exercitiul de alarmare publica denumit generic MIERCUREA ALARMELOR, pentru verificarea sistemelor de alarmare publica.

In cadrul exercitiului, sirena electrica aflata in centrul comunei va fi pusa in functiune.

NU VA PANICATI!

Presedintele Comitetului Local pentru Situatii de Urgenta Luncavita
Primar,
Aurel Iorga
Citeste mai mult [...]

Publicat la 27 Februarie 2023


ANUNȚ Privind selecția membrilor în Consiliul de Administrație al S.C. UTILITĂȚI PUBLICE LUNCAVIȚA S.R.L. - 5 pozitii

Consiliul Local al Comunei Luncavita, jud. Tulcea, în calitate de autoritate publică tutelară pentru societatea commercială S.C. UTILITĂȚI PUBLICE LUNCAVIȚA S.R.L., organizează concurs pentru selecţia membrilor în Consilul de Administrație. Recrutarea și selecția candidaților este realizată de către SERVICII HR 3 START S.R.L., în calitate de expert independent.

Procedura de selecţie cuprinde următoarele etape succesive:
Etapa I – selecţia dosarelor candidaților.
Etapa a II-a – interviu pentru candidaţii declaraţi “admişi” după etapa I.


Condiții obligatorii de calificare
1. Studii superioare finalizate cu diploma de licență sau echivalenta;
2. Experienţă de minim 1 an în conducerea/administrarea unei/unor societăți comerciale, regii autonome sau a altor entități din sectorul public sau privat;
3. Cel puțin doi dintre membrii fiecărui consiliu de administrație trebuie să aibă studii economice sau juridice și experiență în domeniul economic, juridic, contabilitate, de audit sau financiar de cel puțin 5 ani, conf. OUG 109/2011 cu modificările și completările ulterioare;
4. Experienta profesionala de cel puțin 5 ani;
5. Cunoașterea limbii române: scris, citit, vorbit.

Condiții care constituie avantaj
1. Experienta de guvernanta corporativa;
2. Experienţă în derularea programelor de responsabilitate sociala si de mediu;
3. Cunoașterea limbii romane și cel puțin a unei limbi de circulație internațională.

Criterii eliminatorii
1. Înscrieri în cazierul judiciar și fiscal;
2. Demiterea din funcțiile deținute conform legislației în vigoare (din domeniul public sau privat).

Dosarul de participare va conține în mod obligatoriu:
1. Curriculum Vitae – model european conf. H.G. nr. 1021/2004;
2. Copie act de identitate;
3. Copie documente care atestă pregătirea profesională;
4. Documente care atestă experiența în administrarea/managementul societăților comercia
Citeste mai mult [...]

Publicat la 27 Decembrie 2022


09 Septembrie


În această categorie puteți consulta situația documentelor depuse spre aprobare în această lună pentru Certificate de Urbanism și Avize de Construcție.

Descărcați Situația Certificatelor de Urbanism și a Avizelor de construcție solicitate în acestă lună.

Dacă aveți sugestii sau reclamații în legatură cu cele prezenate, vă rugăm să nu ezitați să ne contactați sau să trimiteți un mesaj către adresa primaria@comunaluncavita.ro
Pentru a putea citi documentele atașate descărcaţi gratuit cititorul de PDF-uri Adobe Acrobat Reader apăsând aici.
Pentru a putea citi documentele atașate descărcaţi gratuit cititorul de PDF-uri Adobe Acrobat Reader apăsând aici.
Pentru a putea citi documentele atașate descărcaţi gratuit cititorul de XLS apăsând aici sau aici.
Pentru a putea deschide eventualele arhive puteți descărca gratuit arhivorul WinRar apăsând aici.


Citeste mai mult [...]

Publicat la 21 Octombrie 2022


Anunt public vizand incendierile

URMARE ADRESEI PRIMITE DE LA GARDA NAȚIONALĂ DE MEDIU NUMĂRUL 2854 DIN DATA DE 13.10.2022, VĂ ÎNȘTIIȚĂM URMĂTOARELE:

1. SE INTERZICE INCENDIEREA ORICARUI TIP DE DEȘEU ȘI/SAU SUBSTANȚĂ SAU OBIECT ÎN AFARA SPAȚIILOR AUTORIZATE – ESTE INFRACȚIUNE ȘI SE SANCȚIONEAZĂ CU ÎNCHISOARE DE LA 3 LA 5 ANI SAU AMENDĂ.

2. SE INTERZICE ABANDONAREA DEȘEURILOR, ACEASTA VA FI SANCȚIONATĂ CU AMENZI DE LA 10000 LEI LA 20000 LEI PENTRU PERSOANE FIZICE ȘI DE LA 50000 LEI LA 70000 LEI PENTRU PERSOANELE JURIDICE.

Descarcati Instiintare vizand incendierile
Citeste mai mult [...]

Publicat la 18 Octombrie 2022


Noul PUG 2022Va prezentam Planul urbanistic general (PUG) al Comunei Luncavita.Descarcati Regulament PUG Luncavita 2022.

Descarcati Memoriu General PUG Luncavita 2022.
Citeste mai mult [...]

Publicat la 20 Septembrie 2022


08 August


În această categorie puteți consulta situația documentelor depuse spre aprobare în această lună pentru Certificate de Urbanism și Avize de Construcție.

Descărcați Situația Certificatelor de Urbanism și a Avizelor de construcție solicitate în acestă lună.

Dacă aveți sugestii sau reclamații în legatură cu cele prezenate, vă rugăm să nu ezitați să ne contactați sau să trimiteți un mesaj către adresa primaria@comunaluncavita.ro
Pentru a putea citi documentele atașate descărcaţi gratuit cititorul de PDF-uri Adobe Acrobat Reader apăsând aici.
Pentru a putea citi documentele atașate descărcaţi gratuit cititorul de PDF-uri Adobe Acrobat Reader apăsând aici.
Pentru a putea citi documentele atașate descărcaţi gratuit cititorul de XLS apăsând aici sau aici.
Pentru a putea deschide eventualele arhive puteți descărca gratuit arhivorul WinRar apăsând aici.


Citeste mai mult [...]

Publicat la 18 Septembrie 2022


Continuam lucrarile de modernizare

Se continua lucrarile de modernizare a Comunei Luncavita
- scoala
- drumurile
- canalizarea si drenarea apei meteorice
- terenul sportiv

Lucram in continuare la imbunatatirea nivelului de trai al cetatenilor Luncaviteni!
Citeste mai mult [...]

Publicat la 06 Septembrie 2022


Dobroge, pământ iubit

O piesa de suflet iar acum cel mai de preț proiect semnat Laura Mocăniță

Asadar, dragi prieteni, cu emoție și bucurie vin în fața dumneavoastră cu acest omagiu muzical dedicat Dobrogei mele frumoase, acest tărâm binecuvântat unde m-am născut și crescut!

Piesa a fost înregistrată alături de renumita Orchestră Moldovlaska din Chișinău, dirijată cu mult profesionalism de către Slavic Si Victoria Stefanet și Dorin Buldumea, cărora pe această cale le mulțumesc din suflet pentru această ocazie deosebită!

În realizarea acestui proiect am avut parte de o echipă excelentă, o orchestră excepțională și cei mai frumoși și talentați copii și anume elevii mei din cadrul Grupului Vocal “Ghiocelul” din Luncavita!

Vă multumesc din suflet pentru implicare și dăruire!

Acest minunat proiect muzical îi aparține în totalitate domului dirijor, Aurelian Croitoru , fără de care nu as fi ajuns să am azi asemenea realizări și bucurii! Aș dori sa îi mulțumesc din suflet pentru tot ceea ce face pentru mine! Vă iubesc și va prețuiesc, domn profesor!

Multumesc din toată inima, Vio Mark și Radu Chincev pentru cel mai frumos videoclip și pentru cea mai mare implicare! Sunteți deosebiți! Vă pup cu mare drag și mult respect!

Multumesc din suflet pentru toată implicarea și ajutorul acordat domnului primar al Comunei Luncavita, Aurel Iorga, domnului Ilie Marian, Preotului Croitoru Marius și doamnei Gabriela Niculița Manghiuc!

Studio Înregistrări : Ion Condrea
Hairstyle - Madalina Manole
Make-up - Tania Eliza Nițor
Rochie și costum popular - Giorgiana Safca și Steluța Ciobanu

Cu emoție vă invit să vizionați acest proiect de suflet! Abia aștept să văd părerile dumneavoastră!
Cu prețuire, Laura MocănițăCiteste mai mult [...]

Publicat la 06 Septembrie 2022


Partizanul Luncavița s-a înscris cu echipe de junior și seniori in Campionatul județean de fotbal

Însuși Primarul Comunei Luncavița, Aurel Iorga, a venit hotărât la AJF Tulcea să ofere tinerilor din localitate și preocuparea de a face sport,fotbal! Cum??

Partizanul Luncavița s-a înscris cu echipe de junior și seniori in Campionatul județean de fotbal, iar AJF drept recompensă a dotat echipele cu echipament sportiv și multe altele pentru a contribui la educatia tinerilor prin sport!

Omul sfințește locul la Luncavița!
Citeste mai mult [...]

Publicat la 22 August 2022


Meci amical A.S. Partizanul Luncaviţa și AS Național Somova

DUMINICA 28 August vă așteptăm în număr cât mai mare la Baza Sportiva “Gheorghe Popescu” unde se va desfășura meciul amical dintre A.S. Partizanul Luncaviţa și AS Național Somova.

Meciul se va desfășura în intervalul orar 10:00 - 12:00.

Vă așteptăm în număr cât mai mare pentru a susține echipa noastră!

Hai Partizanul!
Citeste mai mult [...]

Publicat la 28 August 2022