Info Luncavita

Înființarea Centrului Local de Informare Turistică și marketingul serviciilor legate de turismul rural în comuna Luncavița, judetul TulceaProiect finanțat cu fonduri europene nerambursabile prin Programul Național de Dezvoltare Ruralp (PNDR):
Înființarea Centrului Local de Informare Turistică și marketingul serviciilor legate de turismul rural în comuna Luncavița, judetul Tulcea

Beneficiar: COMUNA LUNCAVIȚA

Valoarea totală eligibilă a proiectului: 147.030 Euro
din care,
Finanțare publică PNDR: 147.030 Euro
Cofinanțare privată a beneficiarului: 0 Euro


Proiectant: SC DINAMIC DESIGN SRL
Executant: SC CIMEX SA
Demarare: 10.10.2013
Finalizare: 31.12.2015

Link finanțator:
Fondul European pentru Agricultura si Dezvoltare Rurala
Agentia pentru Finantarea Investitiilor Rurale ( AFIR)
Programul National de Dezvoltare Rurala ( AFIR)

Caseta proiectului Centrul Local de Informare Turistica LuncavitaAfișeazăharta

....