Info Luncavita

Flora si Fauna

Flora si Fauna

Flora și fauna Parcului Național Munții Măcinului

Flora și fauna Parcului Național Munții Măcinului

Flora și fauna Parcului Național Munții Măcinului

Suprafața actuală a Parcului Național Munții Măcinului este de 11151,82 ha.
Parcul Național Munţii Măcinului este considerat un important centru de speciaţie, datorită diversităţii intraspecifice, concretizaţi prin prezenta numai în această zonă a 11 intrataxoni locali, identificaţi până în prezent în România. Cu cele peste 3.450 de specii de floră şi faună, dar şi cu suprafeţe importante de vegetaţie stepică, Parcul Naţional Munţii Măcinului, este singura zonă din Europa unde ecosistemele specifice zonei de stepă se întâlnesc alături de păduri submetiraneene şi balcanice.

Cercetările efectuate pe Culmea Pricopanului – una dintre cele mai reprezentative specii xerofile – au identificat 14 asociaţii ierboase şi 562 de specii grupate în 70 familii, din care 72 de taxoni sunt ameninţati de extincţie (aceştia reprezintă 5% din speciile ameninţate şi sunt înscrise în “Lista Roşie a Specilor de plante din România”).

În acest teritoriu au fost identificate 6 asociaţii floristice forestiere rare la nivel naţional (4% din tipurile de ecosisteme forestiere ale României, Doniţă, 1970, 1990). Cea mai frecventă asociaţie forestieră – Tilio tomentosae – Carpinetum betuli, răspândită în România pe 65.000 ha (circa 1% din suprafaţa fondului forestier) este reprezentativă pentru parc, iar cea mai rară şi totodată unică în România este asociaţia reprezentată de tipul de pădure făgeto- carpinet dobrogean cu Carex pilosa (Valea Fagilor - Luncaviţa).

Mai mult de o treime din numărul total al speciilor de floră şi faună din Munţii Măcinului este reprezentat de insecte. Cercetătorii au identificat până acum 1.436 de specii, peste 900 dintre acestea fiind fluturi. Cel mai mare dintre aceştia este fluturele ochi de păun de noapte care are o anvergură a aripilor ce poate atinge 12 centimetri şi este recunoscut drept cel mai mare fluture din Europa.

Mamifere
47 specii au fost identificate în parc. Specii de interes deosebit sunt:
• Cervus elaphus Cerbul Carpatin. Munţii Măcinului sunt singul loc din Dobrogea unde populează această specie, a cărui populaţie a crescut în ultimii ani la 160;
• Capreolus capreolus- Căpriorul
• Sus scrofa- Mistreţul
• Lepus europaeus - Iepurele de câmp
• Vulpes vulpes - Vulpea
• Felis silvestris - Pisica sălbatică
• Lynx lynx - Râsul. Acesta a fost identificat la Hamcearca, dar existenţa acestuia în parc este necunoscută;
• Vormela peregusna - Dihorul pătat;
• Mustela eversmanni – Dihorul de stepă;
• Martes martes – Jderul de copac;
• Martes foina - Jderul de piatră;
• Canis aureus - Şacalul auriu. Este unul dintre cei doi mari prădător din parc. Numărul acestora a crescut semificativ în ultimii ani, probabil datorită protecţiei îmbunătăţite.
• Canis lupus - Lupul. Deşi anterior se credea că a dispărut din zonă, prezenţa lupului a fost confirmată.| ID: 19 |
Afișeazăharta

....